/ 3 نظر / 29 بازدید
خاتون

احمد شاملو براي زيستن دو قلب لازم است قلبي براي من قلبي براي انساني كه من مي خواهم تا انسان را در كنارِ خود حس كنم انساني در كنارم آيينه اي در كنارم تا در او بخندم تا در او بگريم...

نفس

وبت قشنگه. خوشحال میشم به منم سر بزنی