/ 2 نظر / 52 بازدید
غزاله

کاری که من می کنم...

تو هماني

.. آهـــــای اونـــــــــی کــــه اون بــــالــــایـــی ؟ . . . . . . . . . . خــــواستـــــم بگــــــــــــــــــــم خیـــــــلی بـــــــــــــــاحــــــــــــــــــــــــالـــی ..... عـــاشقتـــــــــم خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا ...... .....................................!!!