یادم باشد

 

 

 

یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بربخورد

 

نگاهی نکنم که دل کسی بلرزد

 

خطی ننویسم که آزار دهد کسی را

 

یادم باشد که روز و روزگار خوش است و تنها دل ما دل نیست

 

یادم باشد جواب کین را با کمتر از مهر

 

و جواب دو رنگی را با کمتر از صداقت ندهم

 

یادم باشد در برابر فریادها سکوت کنم

 

و برای سیاهی ها نور بپاشم

 

یادم باشد از چشمه درس خروش بگیرم

 

و از آسمان درس پاک زیستن

 

یادم باشد سنگ خیلی تنهاست ...

 

یادم باشد باید با سنگ هم لطیف رفتار کنم مبادا دل تنگش بشکند

 

یادم باشد برای درس گرفتن و درس دادن

 

به دنیا آمده ام ..... نه برای تکرار اشتباهات گذشتگان

 

 یادم باشد زندگی را دوست دارم

/ 1 نظر / 6 بازدید