انی ظلمت النفسی

عــشــق یــعنــی ایــنـکــه ...

خــدا بــا ایــن هــمـه گـنـاه کــه کـردی بــازم مــثــِل هــمـیـشــه ایـنــقـد آبــرتــو حـفــظ کــرد...

کــه هــمــه بــهــت مـیـگــن الـتـمــاس دعــا...

 

التماس دعااا...

حضرت علی(ع)فرمود:بعد از سلامتی، خنده بزرگترین نعمت خداست ... خدا میخام بخندم

دلیل خنده هام رو خودت جور کن... مرسی

/ 1 نظر / 35 بازدید
بهنام

سلام از خدا میخواهم برای خنداندتون هزار تا بهانه جور کند . خنده ای از ته دل. خنده ای از سر شوق.