یک عاشقانه ارام

سخن عاشقانه گفتن دلیل عشق نیست...

عاشق کم است...سخن عاشقانه فراوان..

عشق عادت نیست...

عادت همه چیز را ویران می کند..

ازجمله عظمت دوست داشتن را..

از شباهت به تکرار می رسیم..از تکرار به عادت..

ازعادت به بیهودگی از بیهودگی به خستگی و نفرت..

 

ابراهیمی

/ 2 نظر / 44 بازدید
عالیه

واقعا زیباست .صلواتم فرستادم...[خنده]

عالیه

زیباس وبلاگت.از منم دیدن کن خوشحال میشم..[گل]