اعتماد

خدایا من به تو اعتماد دارم ...

تو بهترین سفالگرانی .. پس خودم را که گلی بی شکلم ...

به اغوش دستانت رها میکنم

مرا به زیبا ترین ها ،شکل بده ...

میدونم که کوره دنیایت داغ است اما...

اگر پخته نشوم زود میشکنم ...

باید پا به پای اتش بروم تا ماندگار شوم و زیبا

خدایا به تو اعتماد دارم که هیچ چیز بی حکمت نیست...

 

من به تو اعتماد دارم

 

/ 1 نظر / 41 بازدید
مریم

ﺗﻨﻬﺎﺋـــــﯽ ... ﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘــﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻧﻪ ﺧﻮﺍﻧـــﺪﻩ ... ﺑﻐـــﺾ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ... ﮔﺮﯾــﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ... ﺩﺭﺩ ﺑﯽ ﺩﺭﻣـــﺎﻥ ﮐﻮﻓــــﺖ ﺯﻫﺮ ﻣـــﺎﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ