زبانم را نمی فهمی نگاهم را  نمی خوانی

ز اشکم بی خبر ماندی و آهم را نمی بینی

سخن ها خفته د رچشمم نگاهم, هم زبان دارد

سیه چشما مگر طرز نگاهم را نمی خوانی

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
دیدنی

دیگه نمیشه چیزی رو از نگاه کسی خوند.

n

ساقي جان شعر قشنگيه [گل]