هرکسی که دلتنگه   یکی رو داره که براش دلتنگی کنه ... اخه خدا منه بی کس چرا دلتنگم ...

 

پ ن: دلم دریا میخاد ... دلم میخاد تنها برم لب دریا ...برم اونجا با خودش حرف بزنم ... اونجا دلم اروم میشه میدونم ... دلم گریه بی امون میخاد ... میدونم اگه برم اونجا خوب میشم بخدا خوب میشم میدونم ... همیشه از دریا میترسم

برم لب دریا با ترس بهش نزدیک شم و با هر موج به عقب برگردم ... دم غروب که خورشید دامن سرخشو رو دریا پهن کرده اون وقته که دلم پر میشه از درد و  میگیره از دنیا و اون لحظه که بغضم بترکه و سرطانم سر باز کنه ... اون لحظه لحظه شفای منه...

اون لحظه که داره خورشید میره توی دل دریا منم میرم تو دل خدا ... مطمئنم وقتی خورشید طلوع کنه ، من بیدار شدم و همه چیز ی رنگ دیگه شده ...

خدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

خداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

خداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

/ 2 نظر / 27 بازدید
علی

هرکسی که دلتنگه یکی رو داره که براش دلتنگی کنه ... اخه خدا منه بی کس چرا دلتنگم ... این متنتون خیلی به دلم نشست زیبا بود[گل]

بهنام

خدایا از دلتنگیم به هرکس گفتم نتیجه ای که میخواستم نشد. ای خدای خوبم به تو خواهم گفت دلتنگیهامو . قرارمون رو تو تعیین کن.پیش تو زانو خواهم زد گریه خواهم کرد زار خواهم زد و میدانم که بیشتر از گفته هایم میدانی و نگفته هایم برایت معلومه