هوا بی هوا

!!!میگن سر به هوایی زمین بخاطره ماه ِ  ... اخه خدایا نه من زمینم نه ماهی دارم ...

 

 

پس چرا سر به هوا شده ام تازگی هااااااااااااااا....

 

 

شاید....

 

 

نه بیخیال...  من  هوای هیچ کس  را نفس نمیکشم هیچ کس

/ 0 نظر / 29 بازدید