مرَد مرُد یا...

 


چقدر اشتباه میکنند آنهایی که می گویند :


مرد باید قد بلند باشد ، چشم وابرو مشکی باشد،ته ریش داشته باشذ...


من اما میگویم :


مرد باید باوجود تمام غرورش مهربان باشد..


با وجود تمام لجبازی هایش وفادار باشد....


باوجود تمام خستگی هایش صبور باشد...


با وجود تمام سختی هایش مرد باشد...


مرد باید "مرد باشد"

/ 3 نظر / 28 بازدید
وبلاگ شخصی میثم دست باز

گر تو گرفتارم کنی من با گرفتاری خوشم گر خوار چون خارم کنی، ای گل بدان خواری خوشم زان لب اگر کامم دهی، یا آنکه دشنامم دهی با این خوشم با آن خوشم ،با هر چه خوش داری خوشم خواهی مرا گر بینوا ،درد دلم را بی دوا ور صد ستم داری روا ، با آن ستمکاری خوشم والاترین گوهر تویـی ،داروی جـان پرور تویی درمان دردم گر تویی ،در کنج بیماری خوشم آرد گرم غم جان به لب ،کی آیـدم افغان به لب؟ با هر چه خواهد یار من در عالم یـاری خوشم ای بهتـرین غمخوار دل ،وی محرم اسـرار دل خواهی اگر آزار دل ،بـا آن دل آزاری خــوشم تا گشته ام یار تو من، از جان برم بار تو من عشق است اگر بار گَران، با این گَرانباری خوشم گر وصل و گر هجران بود ،گر درد و گر درمان بود (حالت) خوشم با این و آن، آری خوشم، آری خوشـم

وبلاگ شخصی میثم دست باز

زندگي در بردگي شرمندگي است معنــي آزاد بودن زندگــي است ســر كه خـــم گردد به پاي ديگــران بر تن مــــردان بــود بــار گــران بندة حق در جهـــان آزاده اســت مســت وي فارغ زجام و باده است