خدیاااا تو از همه چیز خبر داری

خدایا به من قدرت خوب دیدن زندگی را بده...

 

 

خدایا به من قدرت بده که شکایت نکنم ..

 

 

 

قدرت بده  غم رو از اطرافم پاک کنم ...

 

 

 

 

 

خدایا قدرت باتو بودن رو ازم نگیر

 

 

"آمین"

 

/ 0 نظر / 38 بازدید