چه فایده؟؟؟

هی فلانی ...


نردبان هوس را بردار و از اینجا برو ،


با این چیزها قدت به عشق نمیرسد !


عشق  بال میخواهد که تو نداری ...

/ 3 نظر / 29 بازدید
شب رویا

پر ِطاووس قشنگ است.. به کرکس ندهندش..

بهنام

سلام چه زیباست . و درست.ممنون