تو چه میدانی؟؟؟

...نمیدونم دنیا پیشم حقیر شده که به چشمم نمیاد یا من کور رنگی گرفته ام که فقط

 

 

سفید و سیاه میبینم ...

 

 

بعضی ها این روزها خیلی روی مغزم رژه میروند به چپ چپ،  به راست  راست...  

 

 

خدایا صبرم بده...

 

 

سخت که ببینم  راه زندگی رو  دوباره اشتباه رفتم از دست خودم کلافه ام ...

 

 

و تو چه میدانی که سختی و حماقت و صبر   چیست و چه رابطه ای باهم دارند ؟؟؟

/ 0 نظر / 29 بازدید