چرند پرون

هرچی بسر من میاد شاید بخاطر تنهائیامه ... شاید گاهی باید صدایی شنید از یک اشنا...

اره باید مغزمو حجامت کنم شاید که دور شوداز فکرم این همه کثیفی...

دیگه حتی تنهایی ارومم نمیکنه ... باید کمی روی ادامه راه تمرکز کنم ... هرچند که....

بیخیال همه بودن ها... نبودن ها... بی کسی هااااا... بی خیال دنیا .... بیخیال این همه سختی ... این همه تحریم ...بیخیال کابوس های شبانه و ترس های گه گاه....

من اماده ام برای همه چیز...

رهاتر از همیشه دارم نفس میکشم ... دیگه هیچ چیز این دنیا قلبمو ازار نمیده

خنثی خنثی

/ 0 نظر / 29 بازدید