سر بر شـانه خــدابگذار تـا قصــه عشق را چنان زیبـابخواند...


که نه از دوزخ بترسی و نه از بهشت


بـه رقــص درآیی


قصه عشق ، انسان بودن ماست


اگر کسی احساست را نفهمید مهــم نیـست


سرت را بـالا بگیر ولبــخنــد بزن


فهمیدن احســاس ،کار هر آدمی نیست ...!

"احمد شاملو"

/ 0 نظر / 31 بازدید