انکه خود را ننفسی شاد ندیدست منم

                    وآنکه هرگز به مرادی نرسیدست منم

   انکه در راه وصال تو دویدست منم

                      وآخر کمار به جای نرسیدست منم

 

/ 0 نظر / 7 بازدید