دیگه از خستگیام خسته شدم خداااااااااااااااااااا

مرد نیستی.... ولی مردانه بنگر چهره نامردیت را

منکه از بازترین پنجره با مردم این ناحیه

صحبت کردم

حرفی از جنس زمان نشنیدم

هیچ چشمی

عاشقانه به زمین خیره نبود

و کسی از دیدن یک باغچه ی گل مجذوم نبود

یکشنبه ۱۳٩٠/٤/٢٦ | ٦:٤٧ ‎ب.ظ | ♥•~♥*•° ساقی •*♥~*♥ | بگو هم پيله () |

www . night Skin . ir