دیگه از خستگیام خسته شدم خداااااااااااااااااااا

مرد نیستی.... ولی مردانه بنگر چهره نامردیت را

محالست اینکه بتوانی دوباره 

قلب آرام مرا

قلبی که افتادس از کوبش

بلرزانی

بترسانی

برنجانی

محال ست اینکه بتوانی

مرادیگر بگریانی

جمعه ۱۳٩٠/٤/٢٤ | ۳:٤۱ ‎ب.ظ | ♥•~♥*•° ساقی •*♥~*♥ | بگو هم پيله () |

www . night Skin . ir